1. Nhấp chuột vẽ vùng muốn đổ màu

Phóng to: {{zoomLevel}} lần


Thêm vùng chọn

Vùng chọn {{region.Index + 1}}

Thẻ màu
Màu đã dùng
{{color}}
{{colorTableName}}
Tên màu: {{color.ColorName}}
Mã màu chuẩn: {{color.ColorCode}}
Bảng màu: {{color.ColorsTableName}}
Tìm màu
Để tìm 1 màu nào đó, bạn gõ hết hoặc 1 phần tên hoặc mã của màu cần tìm vào mục "Tìm màu" dưới đây.
Tên màu: {{color.ColorName}}
Mã màu chuẩn: {{color.ColorCode}}
Bảng màu: {{color.ColorsTableName}}
Gợi ý màu
Dải màu chuyển
Thay đổi sắc độ màu sơn